Användarnamn

Vad är I.G.P. och D.O.P.?
2022-06-17 @ 17:47:26
I.G.P. och D.O.P. är märkningar som vi ofta ser på livsmedelsprodukter i vardagen. Men vad innebär de egentligen?
Vad är skillnaden mellan märkningarna I.G.P. och D.O.P?

I.G.P. och D.O.P. är märkningar som vi ofta ser på livsmedelsprodukter i vardagen.
Men vad innebär de egentligen?

I.G.P.
I.G.P. – Indicazione Geografica Prottetta (på svenska SGB – Skyddad Geografisk Beteckning)
IGP-beteckning är en skyddad geografisk beteckning. Märkningen garanterar att produkten härstammar från en specifik europeisk region, ett geografiskt område. Minst en fas av bearbetningen eller tillverkningen måste ske i gällande region. Svenska produkter som fått denna kvalitetbeteckning är Skånsk spettekaka och Svecia-ost. Märkningen har lägre krav än märkningen D.O.P.

dop
D.O.P.  
D.O.P. – Denominazione di Origine Protetta (på svenska SUB – Skyddad Ursprungsbeteckning)
DOP-beteckning Skyddad ursprungsbeteckning Märkningen garanterar att produkten härstammar från en viss europeisk region. Alla faser av bearbetning och tillverkning måste ske i gällande region. Ett livsmedel eller en lantbruksprodukt både härstammar från och är framställd, bearbetad och tillverkad i det gällande området. D.O.P. -märkningen har skarpare krav än I.G.P. på det vis att man ställer större krav på produktionsmetoderna. En produkt som är märkt med D.O.P. härstammar från ett avgränsat område som bidrar med vissa kvaliteter till produkten samt att produktionen utförs i samma område under mycket kontrollerade regler.

För att erhålla märkningen får producenten besök av en eller flera personer från Konsortiet. Dessa revisorer eller inspektörer bedömer produkten och ger märkningen.

Exempel på en italienska produkter med DOP-märkning är Parmaskinka och Aceta Balsamico DOP. Kalix löjrom är en svensk produkt med D.O.P. 

Märkningarna infördes när behovet av att intyga äktheten på livsmedelsprodukter uppstod under mitten av 1990-talet. På den tiden flödade det ut italiensk olivolja, viner och andra produkter från Italien till andra länder. Tyvärr såldes en hel del kopior och produkter av dålig kvalitet under samma namn som "äkta varor" av hög kvalitet.
För att skydda äkta varor utarbetade Italien tillsammans med EU en märkning som garanterar kvalitet, tradition och tillförlitlighet.
För att förtjäna märkningen måste man uppfylla en rad olika kriterier enligt EU-förordningen (EG) nr 510/2006. Märkningen utfärdas av EU och kontroll av märkningen sker på nationell nivå.
Bli först att kommentera:
Namn:
E-postadress (publiceras ej):
Ange koden: fK6uDH (motverkar spam)
Inga kommentarer