Cookies på FreakyKitchen

Användarnamn

Cookies och kakor på FreakyKitchen.se
Cookies och kakor

Precis som de flesta andra webbplatser avänder FreakyKitchen cookies för att ge dig bästa tänkbara upplevelse av vår webb. Cookies eller kakor är små textfiler som sparas i din dator, padda eller telefon och ger oss nödvändig information om hur du använder vår sida.

Detta är nödvändigt för att du bland annat ska kunna slutföra köp. Cookies hjälper oss också att förbättra sidan och dess innehåll.

Samtycke till användningen av cookies.

För att vår webbplats ska fungera korrekt använder vi cookies.
För att få ditt giltiga samtycke för användning och lagring av cookies i webbläsaren du använder för att komma åt vår webbplats och för att korrekt dokumentera detta använder vi en samtyckeshanteringsplattform: CookieFirst.
Denna teknik tillhandahålls av Digital Data Solutions BV, Plantage Middenlaan 42a, 1018 DH, Amsterdam, Nederländerna. Webbplats: https://cookiefirst.com kallas CookieFirst.

När du går in på freakykitchen.se upprättas en anslutning till CookieFirsts server för att ge oss möjlighet att få ett giltigt samtycke från dig till användningen av vissa cookies.
CookieFirst lagrar sedan en cookie i din webbläsare för att endast kunna aktivera de cookies som du har samtyckt till och för att korrekt dokumentera detta. Uppgifterna som behandlas lagras tills den fördefinierade lagringsperioden löper ut eller du begär att radera uppgifterna.
Vissa obligatoriska lagliga lagringsperioder kan gälla trots ovanstående.

CookieFirst används för att erhålla det lagstadgade samtycke för användning av cookies.
Den rättsliga grunden för detta är artikel 6(1)(c) i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

Databehandlingsavtal

Vi har slutit ett databehandlingsavtal med CookieFirst. Detta är ett kontrakt som krävs enligt dataskyddslagstiftningen, som säkerställer att data från våra webbplatsbesökare endast behandlas i enlighet med våra instruktioner och i enlighet med GDPR.

Serverloggfiler

FreakyKitchen.se och CookieFirst samlar automatiskt in och lagrar information i så kallade serverloggfiler, som din webbläsare automatiskt överför till oss.

Följande data samlas in:
- Ditt samtyckesstatus eller återkallande av samtycke
-Din anonymiserade IP-adress
-Information om din webbläsare
-Information om din enhet
-Datum och tid då du har besökt vår webbplats
- Webbsidans webbadress där du sparade eller uppdaterade dina samtyckesinställningar
- Den ungefärliga platsen för användaren som sparade sitt samtycke
-En universellt unik identifierare (UUID) för webbplatsbesökaren som klickade på cookie-bannern.

Här kan du läsa mer om cookies och hur du kan ta bort dem.
This cookie policy has been created and updated by CookieFirst.com.