Användarnamn

KitchenIQ (fd Edgeware eller Smith's)


KitchenIQ startades 1886 och är idag marknadsledande när det gäller slipverktyg för knivar och saxar. De har ett av marknadens bredaste sortiment av slipverktyg - allt från den lilla enkla slipen till mer avancerad sliputrustning. Manuella så väl som elektriska.

Tänk på att ett skärpstål slipar inte knivar utan skärper till eggen efter att du använt kniven.

Kitchen IQ

KitchenIQ